+48 504 227 983 bogumilagruszewicz@op.pl

Zakres usług świadczonych przez kancelarię radcy prawnego w Białymstoku jest zazwyczaj szeroki i obejmuje różnorodne aspekty prawne ważne dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Oto kilka kluczowych obszarów, w których taka kancelaria prawna może oferować swoje usługi:

  1. Prawo cywilne: Doradztwo i reprezentacja w sprawach dotyczących umów, odszkodowań, zobowiązań czy praw własności.
  2. Prawo handlowe i spółek: Pomoc w zakładaniu spółek, obsługa prawna firm, doradztwo w zakresie umów handlowych, fuzji, przejęć, likwidacji spółek.
  3. Prawo pracy: Doradztwo związane z prawem pracy, w tym umowy o pracę, zwolnienia, regulaminy pracy, a także reprezentacja w sporach pracowniczych.
  4. Prawo administracyjne: Reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej, w tym w sprawach zezwoleń, koncesji, decyzji administracyjnych.
  5. Prawo rodzinne i opiekuńcze: Obsługa spraw rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących opieki nad dziećmi, podziału majątku.
  6. Prawo karne: Reprezentacja w postępowaniach karnych, obrona oskarżonych, reprezentacja pokrzywdzonych.
  7. Obsługa procesowa: Reprezentowanie klientów przed sądami w różnego rodzaju sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych.
  8. Doradztwo i obsługa prawna w zakresie ochrony danych osobowych i RODO: Pomoc w implementacji przepisów o ochronie danych osobowych, doradztwo w zakresie RODO.
  9. Prawo nieruchomości: Doradztwo w zakresie transakcji nieruchomościami, umów najmu, zarządzania nieruchomościami.
  10. Prawo podatkowe: Doradztwo w zakresie obowiązków podatkowych, optymalizacji podatkowej, reprezentacji w sporach z organami podatkowymi.

Każda kancelaria może mieć nieco inny zakres specjalizacji, dlatego warto skontaktować się bezpośrednio z wybraną kancelarią w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferowanych przez nią usług.