+48 504 227 983 bogumilagruszewicz@op.pl

Prawo dziedziczenia jest fundamentalną częścią prawa cywilnego, które reguluje przejście praw i obowiązków po śmierci osoby. Radca prawny Bogumiła Gruszewicz z Białegostoku, obsługująca klientów z Białegostoku i okolic, wyjaśnia, kto może być spadkobiercą i jakie zasady obowiązują w procesie dziedziczenia.

Kto może dziedziczyć?

Zgodnie z polskim Kodeksem cywilnym, spadkobiercą może być osoba fizyczna, która żyje w momencie śmierci spadkodawcy, oraz osoba prawna, która istnieje w chwili otwarcia spadku. Spadkobiercami mogą być zarówno osoby bliskie zmarłemu, jak i instytucje takie jak spółki, fundacje czy Skarb Państwa. Dodatkowo, prawo do dziedziczenia przysługuje dziecku poczętemu, lecz nienarodzonemu w chwili śmierci spadkodawcy, pod warunkiem, że urodzi się żywe.

Nowe regulacje dla fundacji

Interesującą nowelizacją jest wprowadzenie możliwości dziedziczenia przez fundacje lub fundacje rodzinne ustanowione w testamencie. Aby fundacja mogła dziedziczyć, musi zostać wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu.

Wykluczenie od dziedziczenia

Osoby mogące być uznane za niegodne dziedziczenia to te, które umyślnie dopuściły się ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, manipulowały testamentem, zniszczyły go lub ukryły, a także te, które uporczywie uchylały się od obowiązków alimentacyjnych czy opiekuńczych wobec spadkodawcy. Taka osoba traktowana jest jakby nie dożyła momentu otwarcia spadku.

Podsumowanie

Zrozumienie, kto może być spadkobiercą i jakie obowiązują zasady, jest kluczowe dla każdego, kto może być zaangażowany w proces spadkowy. Radca prawny Bogumiła Gruszewicz z Białegostoku służy pomocą w kwestiach dziedziczenia, oferując swoje usługi mieszkańcom Białegostoku i okolic. Jeżeli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady prawnej dotyczącej dziedziczenia, skontaktuj się z kancelarią, aby uzyskać fachowe wsparcie i zabezpieczyć swoje prawa jako spadkobierca.