+48 504 227 983 bogumilagruszewicz@op.pl

Specjalizacje - Kancelaria Radcy Prawnego

Bogumiła Joanna Gruszewicz

Prawo cywilne

 • roszczenia o zapłatę,

 • prawna windykacja należności,

 • sprawy dotyczące własności ( w tym stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności),

 • sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i lokalowego,

 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,

 • sporządzanie i opiniowanie umów,

 • roszczenia wynikające z umów,

 • roszczenia odszkodowawcze,

 • roszczenia związane z zadośćuczynieniem,

 • inne sprawy cywilne

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwody, separacje

 • podziały majątku,

 • sprawy związane z rozdzielnością majątkową,

 • sprawy dot. władzy rodzicielskiej,

 • sprawy o kontakty z małoletnimi dziećmi,

 • sprawy o alimenty,

 • sprawy o ustalenie ojcostwa

 • i inne

Prawo spadkowe

 • stwierdzenia nabycia spadku,

 • dział spadku i zniesienie współwłasności,

 • roszczenia z tytułu zachowku, zapisu testamentowego, długi spadkowe

 • stwierdzenie nieważności testamentu,

 • uchylenie/ zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

 • kwestie podatkowe

Obsługa prawna firm

 • Bieżąca obsługa prawna ,

 • Opinie prawne,

 • Umowy – przygotowanie, analiza,

 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,

 • Sprawy rejestrowe,

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • dochodzenie wynagrodzeń za pracę,

 • sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,

 • sprawy o przywrócenie do pracy,

 • sprawy związane z ustaleniem wypadku przy pracy,

 • sprawy o odszkodowania wynikające ze stosunku pracy,

 • wszelkie inne sprawy związane ze stosunkiem pracy,

 • zaskarżanie decyzji ZUS i KRUS i reprezentacja przed sądami

Prawo administracyjne

 • sporządzanie pism inicjujących postępowanie administracyjne, wniosków i skarg

 • zaskarżanie decyzji administracyjnych, w tym związanych z prawem budowlanym,

 • Reprezentacja przez organami administracji publicznej,

 • Reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Prawo karne

 • postępowanie przygotowawcze – od momentu zatrzymania do końca śledztwa,
 • postępowania przed sądem I instancji ( obrona na rozprawie, sporządzanie pism i wniosków, ustalenie linii obrony)
 • postępowania apelacyjnego (sporządzenie apelacji oraz reprezentacja)

Zapraszam do kontaktu