+48 504 227 983 bogumilagruszewicz@op.pl

Zarówno zrzeczenie się dziedziczenia, jak i odrzucenie spadku, to dwa prawne instrumenty, które pozwalają uniknąć przejmowania długów po zmarłym. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się podobne, istnieją między nimi istotne różnice. Radca prawny Bogumiła Gruszewicz z Białegostoku, oferująca swoje usługi również dla mieszkańców Białegostoku i okolic, wyjaśnia, jakie są te różnice i jak prawidłowo złożyć wniosek o odrzucenie spadku, w tym również w imieniu dziecka.

Zrozumienie pojęć: Zrzeczenie się dziedziczenia vs. Odrzucenie spadku

Zrzeczenie się dziedziczenia, znane także jako zrzeczenie się spadku, to umowa między potencjalnym spadkodawcą a przyszłym spadkobiercą, która umożliwia rezygnację z praw do dziedziczenia majątku. Taka umowa musi być zawarta przed notariuszem i dotyczy jedynie dziedziczenia ustawowego. Jest możliwa do zawarcia tylko za życia spadkodawcy.

Odrzucenie spadku to natomiast jednostronne oświadczenie spadkobiercy, które może dotyczyć zarówno dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego. Oświadczenie to składa się po śmierci spadkodawcy i musi być złożone w ciągu sześciu miesięcy od momentu, gdy spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku.

Jak prawidłowo odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej przed notariuszem lub w sądzie rejonowym. Jest to działanie jednostronne i ostateczne, które nie może być cofnięte ani zmienione. Gdy spadkobierca odrzuci spadek, traktowany jest jakby nie dożył otwarcia spadku.

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Radca prawny Bogumiła Gruszewicz podkreśla, że odrzucenie spadku w imieniu dziecka wymaga uzyskania zgody sądu opiekuńczego. Jest to szczególnie ważne, gdy spadkobiercą jest osoba małoletnia, a spadek może zawierać znaczne długi.

Kiedy rozważyć zrzeczenie się dziedziczenia lub odrzucenie spadku?

Te instrumenty prawne są szczególnie przydatne, gdy wiadomo, że spadkodawca pozostawił po sobie długi. Dzięki nim można uniknąć odpowiedzialności za długi, które mogłyby znacznie obciążyć przyszłego spadkobiercę.

Radca prawny z Białegostoku, Bogumiła Gruszewicz, jest do dyspozycji, by pomóc w każdej kwestii związanej z dziedziczeniem i spadkami. Zaprasza mieszkańców Białegostoku i okolic do kontaktu, aby zapewnić sobie profesjonalne doradztwo i reprezentację w trudnych sprawach spadkowych.