+48 504 227 983 bogumilagruszewicz@op.pl

Kancelaria Radcy Prawnego

Bogumiła Joanna Gruszewicz

Bogumiła Joanna Gruszewicz

Wpis na listę radców prawnych uzyskałam w 2013 r. Wykonując zawód radcy prawnego reprezentuję zarówno przedsiębiorców, organy państwowe, osoby prawne, stowarzyszenia jak i osoby fizyczne – w sporach sądowych, przed organami administracji publicznej oraz przed organami podatkowymi. Bogate doświadczenie, jak i wiedza nabyte w czasie odbywania aplikacji radcowskiej, ukończonych podyplomowo studiów z zakresu Zamówień Publicznych, ale przede wszystkim w trakcie wykonywania zawodu radcy prawnego połączone z szerokim spektrum prowadzonych przeze mnie spraw z różnych dziedzin prawa pozwala mi na dostosowanie rozwiązań prawnych do indywidualnych potrzeb klienta.

Zapraszam do kontaktu