+48 504 227 983 bogumilagruszewicz@op.pl

Radca prawny jest prawnikiem, który posiada szczególną wiedzę i kompetencje do świadczenia szerokiego zakresu usług prawnych. Oto kilka przykładów sytuacji, w których wsparcie radcy prawnego może być nieocenione:

  1. Sporządzanie i opiniowanie umów – Radca prawny pomoże w przygotowaniu umów cywilnoprawnych, handlowych, spółek czy umów o pracę, a także przeprowadzi ich wnikliwą analizę pod kątem zabezpieczenia Twoich interesów.
  2. Reprezentacja przed sądami i urzędami – Chociaż w niektórych sprawach karnych i dyscyplinarnych wymagana jest reprezentacja przez adwokata, radca prawny może reprezentować klienta w większości spraw cywilnych, gospodarczych oraz przed organami administracji publicznej.
  3. Doradztwo prawne – W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prawnych, czy to w obszarze prawa pracy, prawa spółek, prawa handlowego, prawa nieruchomości, prawa autorskiego i wielu innych.
  4. Negocjacje – Radca prawny może reprezentować Ciebie lub Twoją firmę w trakcie negocjacji umów, porozumień czy w sprawach odszkodowawczych.
  5. Prawo korporacyjne – Doradztwo w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego, w tym zakładania spółek, przekształceń, fuzji, przejęć czy likwidacji.
  6. Założenie i obsługa prawna przedsiębiorstw – Pomoc przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów i rejestracja w odpowiednich rejestrach.
  7. Prawo pracy – Porady dotyczące prawa pracy, w tym sporządzanie i rozwiązywanie umów o pracę, reprezentacja w sporach pracowniczych, doradztwo w kwestii zgodności przepisów pracy z obowiązującym prawem.
  8. Prawo administracyjne – Wsparcie w sprawach związanych z prawem budowlanym, pozyskiwaniem pozwoleń, licencji, koncesji czy w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska.
  9. Prawo cywilne – Pomoc w sporach dotyczących roszczeń cywilnych, w tym sprawach o zapłatę, odszkodowania, czy sprawach spadkowych.
  10. Ochrona danych osobowychDoradztwo w zakresie RODO i innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także reprezentacja w przypadku postępowań przed organami nadzorczymi.

Korzystanie z usług radcy prawnego może zapewnić skuteczną ochronę praw oraz pomóc w uniknięciu kosztownych błędów prawnych. Warto zwrócić się do radcy prawnego w każdej sytuacji, która wymaga specjalistycznej wiedzy prawnej.