+48 504 227 983 bogumilagruszewicz@op.pl

Niezapłacone faktury to poważny problem dla wielu przedsiębiorców, wpływający negatywnie na płynność finansową i stabilność firmy. W tym artykule, Radca Prawny Bogumiła Gruszewicz z Białegostoku, oferująca usługi również dla klientów z okolic Białegostoku, przedstawia skuteczne metody radzenia sobie z tym wyzwaniem oraz omawia konsekwencje prawne wynikające z braku zapłaty.

Przyczyny i konsekwencje niezapłaconych faktur

Przyczyny:

 • Problemy finansowe klienta: Często dłużnicy zmagają się z trudnościami finansowymi, które uniemożliwiają im terminową zapłatę.
 • Błędy administracyjne: Niekiedy niezapłacone faktury są wynikiem błędów w księgowości lub przeoczeń.
 • Niejasne warunki umowy: Spory wynikające z nieprecyzyjnych umów mogą komplikować proces płatności.

Konsekwencje prawne dla dłużników:

 • Pogorszenie wiarygodności finansowej, co może utrudniać zdobycie kredytów czy zawieranie nowych umów.
 • Rosnące koszty, spowodowane naliczaniem odsetek karnych oraz opłat windykacyjnych.
 • Ryzyko egzekucji komorniczej, co może prowadzić do zajęcia majątku.
 • Wpisanie do rejestru dłużników, co negatywnie wpływa na możliwości finansowe i biznesowe dłużnika.
 • Straty wizerunkowe, które mogą negatywnie wpłynąć na relacje biznesowe i zaufanie kontrahentów.

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconych faktur?

 1. Miękka windykacja: Pierwszym krokiem jest zazwyczaj wysłanie przypomnienia o zaległej płatności. Jest to delikatna forma windykacji, mająca na celu uzyskanie zapłaty bez konieczności angażowania sądu.
 2. Wezwanie do zapłaty: Jeśli przypomnienie nie przynosi rezultatów, kolejnym krokiem jest oficjalne wezwanie do zapłaty. Jest to bardziej formalne działanie, które określa ostateczny termin uregulowania zobowiązania.
 3. Windykacja sądowa: W przypadku dalszych braków reakcji, można wszcząć postępowanie sądowe. Jest to tzw. twarda windykacja, której celem jest uzyskanie orzeczenia sądowego na korzyść wierzyciela.
 4. Egzekucja komornicza: Jeśli sąd wyda wyrok na korzyść wierzyciela, możliwe jest przystąpienie do egzekucji komorniczej, czyli do zajęcia majątku dłużnika.

Rekompensaty i odsetki od niezapłaconych faktur

Przepisy prawne przewidują możliwość naliczania rekompensat oraz odsetek za opóźnienie. Jest to istotne, aby pokryć dodatkowe koszty związane z brakiem terminowej zapłaty. Rekompensata za opóźnienie może wynosić od 40 do 100 euro, w zależności od wartości zobowiązania.

Przykład obliczenia odsetek:

 • Kwota zadłużenia: 10 000 PLN
 • Stawka odsetek: 8% rocznie
 • Opóźnienie: 30 dni
 • Naliczone odsetki: około 65,75 PLN

Radca Prawny Bogumiła Gruszewicz z Białegostoku zachęca przedsiębiorców do skorzystania z jej usług w celu skutecznej windykacji oraz ochrony ich interesów prawnych. Nie pozwól, aby nieuregulowane faktury negatywnie wpłynęły na Twoją działalność – działaj szybko i skutecznie.